תנאי שימוש באתר

תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון אתר OXOORGANIC.CO.IL (להלן: “האתר“) מצד אחד לבין גולש ו/או רוכש ו/או לקוח (להלן: ה“גולש“) מצד שני. תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר ועניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר ו/או בעליו.

 

הגדרות כלליות:

א) “האתר”: החברה ו/או בעל האתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

ב) “הגולש”: הלקוח/ה , המזמין/ה , הרוכש/ת בפועל כולם יחדיו נכתבים כ”גולש” או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.

ג) “תקנון”: באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא:

1) האתר הוא אתר באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בה מוצגים מוצרים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, מידע, ושירותים שונים. לצורך תקנון זה “האתר” הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

2) בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

3) יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.

4) התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד, זכר או נקבה ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות להשתמש באתר תהא:

5) לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך וברשותו חשבון בנק פעיל בישראל.

6) לכל מי שיש ברשותו תיבת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, תעודת זהות ומספר טלפון.

7) לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי או עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

סוגי מכירות באתר:

8) האתר יציע אפוא מוצרים שונים למכירה כמפורט ומתואר להלן:

מוצרי טיפוח ועיצוב השיער ומוצרים נוספים לשימוש מקצועי בלבד כגון החלקות שיער אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

9) בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי בעל האתר.

רכישות באתר:

10) בכל רכישת מוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה לאתר, ולהשאיר פרטים מלאים אותם יש למלא נאמנה.

11) הלקוח יבצע את ההרשמה בכל רכישה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.

12) רכישות יתבצעו בפועל רק על ידי אישור מחברת כרטיס האשראי, ורק לאחר אישור זה יחלו מועדי האספקה.

13) פרטי כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר יסורב חיובו על ידי חברת כרטיסי האשראי תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש ראשי לפנות ולתקן את אישור התשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

14) לתשומת לבך, כפי שמפורט בפרק “ביטול עסקה”, במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום “דמי ביטול” של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

משלוחים, עלויות וזמני אספקה:

לבחירתך כמה אפשרויות למשלוח:

משלוח רשום: עלותו 20 ש”ח. זמן הגעה לרוב עד 10 ימי עסקים. המשלוח מגיע ליחידת הדואר הסמוכה לביתך.

משלוח עד הבית: עלותו 30 ש”ח. זמן הגעה עד 3-4 ימי עסקים לא כולל את יום שישי. המשלוח מגיע עם שליח של דואר ישראל לעסק או לביתך.

משלוח עד הבית שהרכישה מעל 350 שח יהיה ללא עלות . זמן הגעה 3-4 ימי עסקים לא כולל את יום שישי. המשלוח מגיע עם שליח לעסק או לביתך.

במידה ויש צורך במשלוח מהיר יותר בבקשה לחצי על כפתור הוואטאפ. נשמח לסייע ולעזור במידת האפשר.

ביטול עסקה על ידי הגולש:

15) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה. כל זאת מרגע לחץ הגולש על הלחצן “אישור רכישה”, שם ולמעשה אישר הגולש את הרכישה / הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

16) הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק“).

17) כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר אשר נרכש דרך האתר זכאי לעשות כן בתוך 30 יום מביצוע ההזמנה, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושלא הוסרה ממנו התווית.

18) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא. כמו-כן מוצרים שהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש) גם כן לא ניתנים להחזרה / לביטול העסקה.

19) ביטול עסקה ללא חיוב דמי ביטול יתאפשר במקרה של פגם במוצר אשר נתגלה טרם שימושו ונעשה בתום לב או במקרה של אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק.

20) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.

21) אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל  המשרדים ועל חשבון הלקוח, לכתובת:

בוגרשוב 70 תל אביב מיקד 6342910

עפ”י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הלקוח בלבד.

 

ביטול עסקה על ידי האתר:

22) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:

במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או עסקי לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

אספקת מוצרים ודמי טיפול, משלוח וביטוח:

23) המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי ראשון , שבת וחגי ישראל.

24) מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש “איסוף עצמאי ללקוח” יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראש. היה והלקוח ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות כן דרך שירות הלקוחות באתר. האמור מותנה בהסכמת בעלת האתר בלבד.

25) “איסוף עצמי” – מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום, מקום וכתובת העסק. המסירה ללקוח תהא לפי הגדרותיה, בשעות ובימים המוגדרים ע”י החברה בלבד.

26) “דואר רשום” – מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת דואר ישראל. זמן אספקת הסחורה למשלוח הינו 14 ימי עסקים בדואר רשום מיום שליחת ההזמנה, והינם תלויים בדואר ישראל. בעת שליחת ההזמנה יישלח אל הלקוח אימייל עם מספר מעקב, כך שניתן לעקוב אחר ההזמנה.

27) “דואר שליחים” – מוצרים שיוזמנו באמצעות משלוח מהיר עד הבית, יסופקו באמצעות שליח תוך 2 ימי עסקים. חובה במקרים אלו למלא כתובת וטלפון של איש הקשר המקבל את המשלוח.

28) אספקת מוצר לבית הלקוח או לעסק תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו הלקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.

29) אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר – היה וחבילה נמסרת ללקוח אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת החבילה ללקוח, בין האתר לרוכש, מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.

30) חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

31) זמני חלוקת ההזמנות הינה בין השעות 8:00 ל-18:00. מומלץ לבחור בכתובת שבה הנכם נמצאים במסגרת שעות אלו.

32) ישנם אזורים מסוימים אליהם חברת השליחויות מגיעה פעמיים בשבוע ובמקרים אלו הלקוח/ה י/תקבל את המשלוח בהתאם לזמני ההגעה של חברת השליחויות.

 

33) באם הזמנה חזרה על-ידי דואר ישראל או על-ידי חברת השליחויות המספרה מאחר וההזמנה לא נאספה ו/או התקבלה ע”י הלקוח, המספרה אינה מתחייבת לשלוח את ההזמנה בשנית ללא עלות משלוח נוספת.

 

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

34) הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” ו/או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”.

35) רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפני חברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, ובמידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבלת ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו ושלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

36) במידה ומוצר התקבל בפועל אצל הרוכש, אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי הלקוח או הגולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או לגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

אחריות אישית:

37) האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.

38) האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

39) רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אחריות מוצר:

40) אחריות המוצר – האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כמקובל בענף הטקסטיל וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשים ובהוראות הכביסה המצורפות לבגד. שימוש שלא בהתאם להוראות אלו יבטל את האחריות של האתר.

במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

בעת פנייה להחלפת מוצר בשל היותו תקול, ישלח המוצר לאתר לבדיקה של מבקר איכות. רק לאחר בדיקת מבקר האיכות ולאחר קבלת אישורו לתקלה במוצר יוחלף המוצר במוצר חדש, זהה או דומה.

הגולש:

41) הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

42) הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין. לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו. היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

 

סודיות ואבטחת מידע:

43) האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

44) האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר המוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן ייחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.

45) אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הנך משתמש.

כללי:

46) באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב.

הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

דין וסמכות לשיפוט:

47) בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

 

48) בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ו/או הדיון יהיו בתל אביב בלבד.

כל הזכויות שמורות © OXO Organic 2022 | האתר מתוחזק ע”י סוכנות דיגיטל – בידול

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy